Udruzenje pcelara Visegrad
> O намa  > Вишеградска разгледница  > Пчеларство Горњег подрињa  > Mанифестацие  > Kонтакт  > Линкови  > Галерија
 > Почетна страна
 > Календар радова
 > Пчеларска искуства
 > Савјети за пчеларе
 > Медоносно биље
 > Апитерапија
 > Литература
 > Понуда - потражња
 > Искуства и иновације
 > Ројење
 > Болести пчела
 > Прихрана пчела
 > Узимљавање пчела
 > Простор за чланове
 > Корисни рецепти
 > Вијести
 > Коментари

 


ПЧЕЛАРСТВО ГОРЊЕГ ПОДРИЊА

Регионални савез пчеларских организација горњедринске регије

" БИЈЕЛА ПЧЕЛА "

Савез је основан на оснивачкој скупштини 04.марта 2004.године, одржаној у Вишеграду на иницијативу удружења пчелара "Вишеград", а у присуству представника канцеларије ОСЦЕ-а господина Николе Yорданова, који је присутнима одржао и тренинг за израду регионалне стратегије развоја у овој области.

На овој скупштини договорени су правциразвоја ове области и о томе донесен "Протокол", који су потписали представници слиједећих удружења:
Удружење пчелара "Вишеград" из Вишеграда, "Медовина" из Рудог, "Полен" из Фоче, "Липа" из Чајнича и "Сат" из Рогатице.

У активности савеза укључује се и Удружењу пчелара "Багрем"из Горажда, са чијим представницима је такођер остварена добра сарадња на свим пољима.

Један од циљева овог савеза је и израда регионалног пројекта развоја пчеларства и проналажење потенцијалних донатора и кредитора.

На другој скупштини одржаној такође у Вишеграду договорено је да се ураде припреме за регистрацију и нормативна акта, послије чега ће се савез регистровати и у наредном периоду преузети водећу улогу у развоју пчеларства на овој регији и координирати рад свих општинских удружења, као и њиховог чланства. Укључењем у Савез удружења пчелара Републике Српске, одустало се од регистрације регионалног савеза, па је наставио да дјелује саставу тог кровног савеза.

Основни циљ савеза је: Достизање европских стандарда у пчеларској производњи, а посебно стандарда квалитета.

Договорено је и да сједиште овог савеза буде у Вишеграду у просторијама удружења пчелара "Вишеград", а да сваки простор осталих општинских удружења уједно буде и испостава овог савеза.
Удружење пчелара "Вишеград" из Вишеграда је за оснивање овог савеза и израду регионалног пројекта развоја добило пуну подршку општине Вишеград, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС које је обећало и конкретну материјалну подршку, Завода за запошљавање РС које је већ одобрило финансијску подршку у дијелу новог запошљавања, као и читавог низа других организација, исказану у виду писама подршке, склопљених споразума о сарадњи, предуговора, као и позива на сарадњу.
У наредном периоду неопходно је опремити овај савез као и његове чланице основном опремом (бар по један компјутер и телефаx ), а руководству наведених удружења и чланству пружити потребну обуку да би могли успјешно остварити зацртане циљеве.

Овом приликом позивамо све оне који могу на било који начин да помогну овом савезу у његовом раду и достизању зацртаних циљева да нам се јаве ради успостављања сарадње.

ПЧЕЛАРСКА КАРТА ГОРНЈЕДРИНСКЕ РЕГИЈЕ
(тренутно стање статистика)

Регија Горње Подриње обухвата територију општина: Фоча, Ново Горажде, Рогатица, Вишеград, Рудо и Чајниче које припадају Републици Српској, као и општине: Горажде и Устиколина, које припадају Федерацији БиХ.

Савремене агротехничке мјере у пољопривреди ове регије примјењују се на готово занемаривим површинама, тако да је и присуство пестицида и хербицида занемариво, а на већем дијелу територије и не постоји. Већи дио ове територије је ријетко насељен. Два велика акумулациона језера на ријеци Дрини условљавају углавном благе зиме и рану појаву првих цвјетова у долини ријеке Дрине и њених притока са надморским висинама од око 300 до 400 м, а у непосредном окружењу планине и висоравни са надморским висинама од 1000, па до преко 2000 м надморске висине пружају сасвим другачију, знатно оштрију климу, са појавом првих цвјетова у каснијем периоду.

Све напријед наведено обезбјеђује овој регији огромне, још увијек већим дијелом неискориштене ресурсе за производњу високо квалитетног, биолошки чистог углавном ливадског и шумског, али и осталих врста меда, зависно о заступљености појединих врста медоносног биља на одређеним ужим локалитетима.

Пчеларством се на овој регији бави укупно око 900 пчелара, или 1.2%, који посједују око 12354 кошница што је једна кошница на 6 до 7 становника или 6 кошница по једном км2. У табели 1. приказани су оријентациони подаци по општинама.

Табела 1.

Општина Укупан број пчелара око Укупан број кошница Просјечан број кошница по пчелињаку Просјечан принос меда кг Укупан просјечан принос годишње
1
2
3
4
5
6
Фоча
140
1820
13
13
23660
Устиколина
(ФБиХ)
20
200
10
10
2000
Горажде (ФБиХ)
350
3850
11
12
42350
Ново Горажде Немамо податке 0 0 0
Рогатица
80
960
10.5
11
10000
Вишеград
120
3204
26,7
11
35240
Рудо
80
1120
14
13
15000
Чајниче
100
1200
12
6
7000
Укупно:
890
12354
13,9
11
135250

 
Уситњена, неорганизована, производња која даје ниске просјечне приносе, иако далеко од рентабилне, модерне и тржишно оријентисане производње, успјела се одржати захваљујући томе што се већина пчелара додатно ангажује на другим пословима, на властитим имањима у пољопривреди, или на сезонским пословима ван ове регије, а један дио пчелара се пчеларством бави искључиво из хобија. Модерну технологију пчеларске производње примјењује само мањи број најјачих произвођача.
Укупан просјечно остварен бруто приход од меда, је око 1 милион КМ годишње.

Просјечан број кошница по једном пчелињаку је око 12, а доња граница рентабилности је 30 кошница. Преко 30 кошница има око 60 пчелара, од чега преко 50 кошница око 20 пчелара.

Укупна вриједност инвестираног властитог капитала у ову производњу је око 3 милиона КМ, ако се узме у обзир да цијена кошнице са пчелама, изграђеним воском у кошницама и залихом меда и полена у њима износи преко 200 км, а просјечна вриједност уложена у осталу опрему, инвентар и амбалажу по пчелињаку износи минимално 500 КМ. Пчелари ове регије представљају једну велику »фирму«, са скоро 1000 »запослених« и укупним бруто производом од преко 1 милиона КМ годишње, а да у овој дјелатности имамо само једно лице званично упослено са здравственим и пензионим осигурањем (у удружењу »Вишеград«).

Иако има респективне потенцијале, пчеларство на овој регији је још увијек оптеречено бројним проблемима од којих ћу набројати само неке: уситњеност производње (мин 30 кошница по пчелињаку), неуређеност тржишта и нелојална конкуренција, изостанак подршке локалних и републичких власти, лоша организованост и неопремљеност удружења и др.

Уз релативно ниску докапитализацију, обуку у освајању савремених метода производње, уређење ове области које би подразумјевало доношење нових и поштовање постојећих прописа, планско и стручно организовање мјера за сузбијање болести пчела, неки вид осигурања и пласман повољних кредита, ову производњу планирамо ставити у функцију развоја, запошљавања (посебно младих), борбе против сиромаштва, као и одрживог повратка.

У табели 2. добијамо слиједећу слику:

Општина Укупан број пчелара око Укупан број кошница Вриједност улож.капитала у кошнице KM Вриједност улож.капитала kapitala у инов.и опр.
KM
Укупна вриједност инв.капитала
KM
1
2
3
4
5
6
Фоча / Србиње
140
1820
364000
70000
434000
Фоча / Устиколина
20
200
40000
10000
50000
Горажде
350
3850
770000
175000
945000
Ново Горажде
20
200
40000
10000
50000
Рогатица
80
960
192000
40000
232000
Вишеград
120
3204
640800
60000
700800
Рудо
80
1120
224000
40000
264000
Чајниче
100
1200
240000
50000
290000
Укупно:
890
12354
2510800
455000
2965800

Напомена: Подаци за Вишеград су ажурирани са 03.12.2007. а за остале општине су из 2004. године.

Какућа Божо

[ врх стране ]

 


Сајт је урађен уз финансијску помоћ Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске

 

eXTReMe Tracker