Udruzenje pcelara Visegrad
> O намa  > Вишеградска разгледница  > Пчеларство Горњег подрињa  > Mанифестацие  > Kонтакт  > Линкови  > Галерија
 > Почетна страна
 > Календар радова
 > Пчеларска искуства
 > Савјети за пчеларе
 > Медоносно биље
 > Апитерапија
 > Литература
 > Понуда - потражња
 > Искуства и иновације
 > Ројење
 > Болести пчела
 > Прихрана пчела
 > Узимљавање пчела
 > Простор за чланове
 > Корисни рецепти
 > Вијести
 > Коментари

 


САВЈЕТИ ЗА ПЧЕЛАРЕ

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ПРИНЦИПИ ЦЕРТИФИКАЦИЈЕ ОРГАНСКОГ МЕДА У БиХ
мр Горан Мирјанић Пољопривредни факултет Бања Лука, БиХ

 
мр Горан Мирјанић

Брдско-планинско подручје Босне и Херцеговине омогућава развој првенствено сточарства, унутар којег и пчеларство заузима битно мјесто из више разлога:

  • блага клима, од умјерено-континенталне до медитеранске;
  • доста сунчаних дана;
  • богата и разнолика медоносна флора, посебно интересантна за пчеле,
  • нема тешке индустрије и великих загађивача.

Овим се жели истаћи могућност бављења и органском пољопривредом, сточарством, па тиме и органским пчеларством, са основним циљем производње и заштите еколошко-географског поријекла готових прехрамбених производа, чиме се брже отварају врата свјетског тржишта.

Органско пчеларење има својих предности и недостатака у односу на конвенционално пчеларење. Предности овог вида пчеларења су чисти, здравствено безбједни пчелињи производи, без антибиотика и резидуа акарицида. У вријеме примјене огромних количина хемијских средстава у пољопривреди (пестициди, минерална ђубрива и сл.), свака производња хране без истих, изискује много труда, али и ризика за сопствену производњу, с обзиром да се тренутно готово сва пољопривредна производња заснива на конвенционалном аспекту производње. Такође, пчелар опредељен за органско пчеларство релативно мало интервенише код пчелињих друштава и налази се на површинама незагађеног простора. Производња високовриједне и здравствено безбједне хране је основни мото и циљ, од којег пчелар полази када се одлучује за овај вид пчеларења. У исто вријеме, органско пчеларство има и својих недостатака, а то су: недовољна количина органских производа за исхрану људи, не може се остварити велики финансијски ефекат (због мале производње), потребна нешто већа квалификација и обученост пчелара, који се опредељује за органско пчеларство и због сталне контроле или надзора поскупљује се производња, чиме и готов производ постаје не конкурентан на тржишту.

Другим ријечима, квалитет органских пчелињих производа зависи од услова пчеларења, прераде и складиштења пчелињих производа. Пчелињи производи могу бити продани као органски само у случају када су сви услови регулативе испуњени и сам процес органске производње траје најмање 1 годину. У току периода конверзије (прелазни период) восак мора бити замијењен са органском (цертифицираном) сатном основом или основом из властите производње, од органског воска (грађевњаци, медни поклопци и заперци). Код избора расе пчела мора се водити рачуна о локалним условима, виталности и отпорности расе на болести и штетнике. У нашем случају је то само домаћа аутохтона раса медоносне пчеле Апис меллифера царница и њени екотипови. Набавка нових ројева или пчелињих друштава мора бити из оних пчелињих заједница које су у складу са условима регулативе. Положај пчелињака мора да буде у складу са основним примципима органског пчеларења, а то је: да обезбјеђује довољно нектара, медне росе, полена и воде, да у пречнику од 3 км може бити обезбјеђен нектар и полен углавном са органских усјева или/и спонтане вегетације и да је довољно удаљен од извора загађења (градски центри, ауто-путеви, индустријске зоне, отпадних материја, сметљишта...) у пречнику минимум од 3 км. Такође, и конвенционални пчелињак мора бити удаљен од органског најмање 3 км. У погледу прихране и прехране пчела, дозвољен је органски мед и полен, а по потреби само органски (цертифицирани) шећер. У најбољим пашним годинама довољно је оставити доста залиха квалитетног меда и полена за исхрану пчела и тиме задовољити њихове потребе у храни у току године. Пчеле се узгајају у савременим кошницама, чиме је спречено евентуално гушење пчела и производња муљаног меда, за којим на европском тржишту није показан интерес.

Сав процес производње мора бити документован, од почетка производње (прихрана, дозирање дозвољених средстава), па све до узимљавања пчелињих друштава. Наиме, приликом инспекције (надзора), инспектор полази од расположиве документације и на основу исте доноси закључак о исправности или не исправности готових пчелињих производа. Такође, неопходно је водити тачну евиденцију датума, количине и врсте екстракованог меда, како би се могао добити тачан број маркица са жигом, који је и гаранција да се ради о органском производу. При томе се посебно води рачуна да екстракован мед мора потицати из медишних оквира, чиме је спречена појава примјеса у меду (остаци воска, кошуљица легла и сл.). Од материјала за производњу и заштиту кошница се користе природни материјали и боје, са комбиновањем воска и прополиса. Дезинфекција опреме и прибора се врши са воденом паром и пламеном, без употребе хемијских средстава.

У здравственој заштити пчела дозвољена средства су органске киселине (мравља, млијечна, оксална и сирћетна), тимол, камфор, ментол и еукалиптус, док се од технолошких рјешења у борби против Варроа деструцтор предлаже употреба рамова грађевњака, трутовских клопки, вјештачко разројавање друштава и ситно самљевеног шећера, али уз обавезну употребу мрежасте подњаче.

У случају да инспекција органског пчелињака покаже да се исти није у довољној мјери придржавао горе наведених принципа, следују упозорења и санкције по следећем редосљеду:

  • С1 упозорење за мале грешке које треба исправити,
  • С2 потребна је боља документација и боља информисаност,
  • С3 потребна је нова контрола,
  • С4 нова контрола, није дозвољена продаја производа под називом органски производи,
  • С5 прекид уговора и нема даље сарадње.

Органским пчеларењем у БиХ се почело бавити око 10 пчелара (2003. год.), да би их данас било свега 5. Главни разлог мале заинтересованости босанских пчелара за овај вид пчеларства је велики ризик, који на жалост доноси органско пчеларство због инвазије Варрое и са друге стране слаба информисаност и едуцираност становништва БиХ за органском производњом, па тиме и органским пчеларство. Органском производњом, у погледу савјетодавне службе бави се невладина организација ЕЦОН из Сарајева, која уз помоћ стручних лица врши обуку и стручно усавршавање примарних произвођача, у овом случају и пчелара, кроз разне семинаре, савјетовања и обиласке других органских произвођача у БиХ и околини. С друге стране, Органска контрола из Сарајева је за сада једина цертификацијска кућа за надзор и издавање цертификата за органску производњу у БиХ. Захваљујући досадашњем раду, тренутно у БиХ имамо једног пчелара (околина Бихаћа), који је задовољио критеријуме Органске контроле и крајем 2005. год. му је уручен церификат Органске контроле.
У наредном периоду, сваки пчелар у БиХ би требао бити и органски пчелар, из разлога што производи храну, а основни циљ му мора бити производња здраве хране, која уз то има и љековита својства. Да би се то остварило неопходна је подршка државе и ресорних министарстава, с обзиром да у БиХ још не постоји Закон о органској производњи. Такође, пчеларима треба да пруже помоћ и научне институције, како у циљу њихове едукације, тако и у циљу информисања ширег слоја становништва БиХ око употребе домаћих органских пчелињих производа. Заједничким активностима овај циљ се може остварити.

[ врх стране ]Сајт је урађен уз финансијску помоћ Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске

 

eXTReMe Tracker